Om oss

Innlandet Førstehjelp

Hei. Mitt navn er Jan Ingvoldstad. Jeg er utdannet intensivsykepleier og er autorisert ambulansearbeider, med lang akuttmedisinsk erfaring både i og utenfor sykehus. Jeg har en mastergrad i prehospital akuttmedisin, pedagogisk utdanning og har jobbet flere år som lærer innen helsefag. Jeg har mer enn 30 års erfaring med førstehjelpskurs til kunder med ulike behov. Jeg får oftest gode tilbakemeldinger fra kursene jeg holder. Jeg engasjeres også i opplæring av andre instruktører. 

Jeg kan tilby ulike typer førstehjelpskurs både til ansatte i private og offentlige virksomheter (industri / bedrift, bygg / anlegg, jordbruk / skogbruk, transport / spedisjon, elektro, kontor, barnehager / skoler etc), til medlemmer i klubber / lag / foreninger / organisasjoner, og til private aktører (familiekurs, kurs for venner og venners venner, barselgrupper, facebook-grupper etc). Jeg tilbyr imidlertid ikke åpne kurs der du kan melde deg på som enkeltperson.

I oversikten over standardkursene kan man velge kurs med fokus på generell livreddende førstehjelp, førstehjelp rettet mot barn, spesifikke yrkesgrupper eller bransjer, samt hjertestarterkurs. I oversikten er det angitt både tidsbruk og innhold, men kunden kan også få skreddersydd kurs etter egne behov. De fleste kursene har halvparten teori og halvparten praktisk øving, men dette varierer med tema. Alle kurs holdes på et grunnleggende og kvalifisert nivå, men jeg kan også tilby kurs på videregående og avansert nivå. Jeg kan også tilby rene foredrag (1,5-2 timer) der antallet deltakere ikke er begrenset oppad. Slike foredrag kan også holdes som digital undervisning. Jeg tilbyr imidlertid ikke kurs i brannvern eller livredning/vannredning.

Jeg holder kurs både på dagtid og kveldstid, kun unntaksvis i helger. Kursene holdes i kundens egne lokaler eller som de leier for anledningen (jeg kan ikke tilby kurslokaler selv). Primært holder jeg kurs i hele Innlandet, men er ikke låst geografisk.  

Antall kursdeltakere bør ikke være flere enn 16 (eller 12 for hjertestarterkursene) da flere vil gi redusert veiledningskvalitet på den praktiske øvingen. Dersom antallet deltakere er flere bør det settes opp flere kurs eller jeg kan stille med hjelpeinstruktør. Dersom kunden har mange deltakere der tidsbruk/effektivitet og pris er avgjørende, kan et alternativt opplegg være å holde teoriundervisning for alle samtidig (til stede eller digitalt), mens den praktiske øvingen kan gjennomføres fortløpende i grupper. 

Jeg tilstreber å levere kurs av høy faglig kvalitet, og kursene mine følger anbefalinger og retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR).

Oversikt over standardkursene jeg tilbyr finner du her. Jeg kan tilby høy instruktørkompetanse til konkurransedyktige priser.

Ta gjerne kontakt med meg, helst pr e-post

Med vennlig hilsen
Jan Ingvoldstad


Lag din egen hjemmeside gratis!