Om oss

Innlandet Førstehjelp

Hei. Mitt navn er Jan Ingvoldstad. Jeg er sykepleier / intensivsykepleier og har jobbet som det i mange år, og jeg er autorisert amb.arbeider med jobb i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet. Jeg har pedagogisk utdanning og har jobbet flere år som lærer innen helsefag, og har mer enn 30 års erfaring med undervisning i bl.a. førstehjelp og akuttmedisin - både innen Røde Kors Hjelpekorps, Forsvaret, Helsevesenet, og siden 2010 gjennom mitt enkeltmannsforetak, Innlandet Førstehjelp. Jeg får oftest gode tilbakemeldinger fra kursene jeg holder.

Jeg kan tilby ulike typer førstehjelpskurs både til ansatte i private og offentlige virksomheter (industri / bedrift, bygg / anlegg, jordbruk / skogbruk, transport / spedisjon, elektro, kontor, barnehager / skoler etc), til medlemmer i klubber / lag / foreninger / organisasjoner, og til private aktører (familiekurs, kurs for venner og venners venner, barselgrupper, facebookgrupper etc). Jeg tilbyr imidlertid ikke åpne kurs der du kan melde deg på som enkeltperson.

Fokus for kurset kan være generell livreddende førstehjelp, førstehjelp rettet mot barn, mot en spesiell yrkesgruppe eller bransje eller dere ønsker et hjertestarterkurs. Jeg har stor spredning i valgmuligheter for kursene jeg tilbyr, både i tid, innhold/tema og dybde/nivå. Alle kurs holdes på et grunnleggende og kvalifisert nivå, men jeg kan også tilby kurs på videregående og avansert nivå. Jeg tilbyr imidlertid ikke kurs i brannvern eller livredning/vannredning.

Antall kursdeltakere bør ikke være flere enn 16 (eller 10 for hjertestarterkursene) da flere vil gi redusert veiledningskvalitet på den praktiske øvingen. Dersom antallet deltakere er flere enn 18-20 bør det settes opp flere kurs eller jeg kan stille med hjelpeinstruktør. Jeg holder kurs både på dagtid og kveldstid, kun unntaksvis i helger. Kursene holdes helst i kundens egne lokaler eller som de leier for anledningen. Primært holder jeg kurs i hele Innlandet, men er ikke låst geografisk.

De fleste kursene har halvparten teori og halvparten praktisk øving, men varierer med tema.  Jeg kan også tilby rene foredrag (1,5-2 timer) der antallet deltakere ikke er begrenset oppad. 

Jeg tilstreber å levere kurs av høy faglig kvalitet, og kursene mine følger anbefalinger og retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR).

Oversikt over standardkursene jeg tilbyr finner du her. Ytterligere informasjon om kursene, eller ønske om spesielle temaer, samt informasjon om mine priser får du ved å ta kontakt med meg. Jeg kan tilby høy instruktørkompetanse til konkurransedyktige priser.

Ta gjerne kontakt med meg, helst pr e-post

Med vennlig hilsen
Jan Ingvoldstad