Førstehjelpskurs

Oversikt over mine standardkurs

Grunnleggende førstehjelp

(3-4 timer)

Kurset er basiskurs i livreddende førstehjelp. Kurset står godt alene, som et repetisjonskurs eller det kan være starten på et større kurs. Innholdet er primært rettet mot den voksne pasienten.

Antall kursdeltakere: Ideelt inntil 16 personer

Innhold på kurset:

 • Situasjonsvurdering - hendelse og egensikkerhet
 • Livreddende førstehjelp
 • Varsling til 1-1-3 (AMK)
 • Pasientundersøkelsen
 • Bevisstløs pasient:
  frie luftveier og stabilt sideleie
 • Årsaker til hjertestans
  (hjerteinfarkt, kvelning)
 • Kjeden som redder liv og
  Hjerte- lungeredning (HLR)

Bestill her


Utvidet kurs i førstehjelp

(Fra 5 timer)

De første tre timene tilsvarer kurset i grunnleggende førstehjelp, men i tillegg gjennomgås typiske sykdommer og skader som statistisk forekommer ofte i Norge.

Antall kursdeltakere: Ideelt inntil 16 personer

Du kan bygge opp et kurs ved å velge blant temaene under ("summen" gir antall timer).

Innhold på kurset:

 • Grunnleggende førstehjelp
  (3 timer - se egen beskrivelse)
 • Førstehjelp ved akutt sykdom:
  Brystsmerter/hjerteinfarkt, Hjerneslag, Kramper/epilepsi, Diabetes (sukkersyke)
 • Førstehjelp ved skader/ulykker:
  Ytre blødning, Hodeskader, Brannskader, Sårskader, Etseskader, Bruddskader, Bløtvevsskader (idrettsskader), Frostskader/nedkjøling
 • Opptreden på skadested / trafikkulykke
 • Andre tema etter kundens ønske

Bestill her 


Hjertestarterkurs

(3-5 timer)

De første minuttene etter en hjertestans er kritiske for å kunne redde liv. Jo raskere igangsatt livredning (HLR) og tilgang på en hjertestarter, jo større sjanse til å overleve.

Grunnkurset (5 timer) bygger på basiskurset i grunnleggende førstehjelp og er for deltakere uten hjertestarterkurs eller det er flere år siden kurs.

Repetisjonskurset (3 timer) gjennomgår den viktigste kunnskapen og er et sammendrag av grunnkurset.

Målet for kurset er å sette deg i stand til å bruke en hjertestarter på en effektiv og trygg måte.

Antall kursdeltakere: Ideelt inntil 10 personer

Innhold på kurset:

 • Grunnleggende førstehjelp
  (3 timer - se egen beskrivelse)
 • Hjertestarterens funksjonsområder og hvordan den brukes sikkert og effektivt
 • Gjennomgang av egen hjertestarter
 • Praktisk øvelse med hjertestarter

Bestill her 


Livreddende førstehjelp
- Barn (for deg med omsorg for barn)

(Fra 3 timer)

Kurset er rettet mot å hjelpe det livstruende syke eller skadde barnet. Kurset står godt alene, som et repetisjonskurs eller det kan bygges ut til et kurs på 4-6 timer med alvorlige skader, forgiftninger og akutte sykdommer.

Jeg kan tilby to ulike kurs, ett for barnehage / andre som jobber med barn, og ett for foreldre / familie.

Antall kursdeltakere: Ideelt inntil 16 personer

Innhold på kurset:

 • Livreddende førstehjelp
 • Varsling til 1-1-3 (AMK)
 • Pasientundersøkelsen
 • Bevisstløs pasient: frie luftveier og stabilt sideleie
 • Årsaker til hjertestans (kvelning, fremmedlegeme i luftveier og drukning)
 • Hjerte- lungeredning (HLR)
 • Ulike skader som rammer barn
 • Akutte sykdommer som rammer barn

Bestill her 


Førstehjelp for elektropersonell (FSE)

(Fra 3 timer)

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) stiller krav om årlig sikkerhetsopplæring, herunder førstehjelp, for alt personell som jobber på eller nær elektriske anlegg.

Innhold på kurset:

 • Gjennomgang av skader ved strømulykker (strømgjennomgang, brannskader, lysbue, fall og trykkbølge/eksplosjon)
 • Førstehjelp ved strømulykke:
 • Pasientundersøkelsen
 • Sideleie (bevisstløshet)
 • Hjerte- lungeredning (HLR)
 • Brannskader og inhalasjonsskader
 • Fallskader

Kurset kan evt. påbygges med 1-2 timer hjertestarterkurs. 

Bestill her 


Førstehjelp for ulike bransjer/industri

(Fra 7-8 timer)

Noen virksomheter har større risiko for alvorlige ulykker og skader, og førstehjelpskurset bør tilpasses i forhold til erkjent arbeidsrisiko på din bedrift, for eksempel risikoen for fall-, klem og knusningsskader, kutt-, sag- og skjæreskader, og/eller kanskje du ønsker å integrere et hjertestarter­kurs som del av kurset.

De første tre timene tilsvarer kurset i grunnleggende førstehjelp, men i tillegg velges aktuelle temaer fra forslagene nedenfor.

Innhold på kurset:

 • Grunnleggende førstehjelp
  (3 timer, se egen kursbeskrivelse)
 • Førstehjelp ved fall- og klemskader / stumpe skader / hengetraume eller eksplosjoner:
  (hode-, nakke- og ryggskader, bruddskader / knusningsskader i armer, bein og bekken, bryst- og bukskader, indre blødninger og sirkulasjonssvikt)
 • Førstehjelp ved enkle og alvorlige sårskader / penetrerende skader:
  (enkel sårbehandling, ansikt- og skalpskader, stikkskader og skader med fremmedlegeme (glass, tre, spiker, metallgjenstand, etc), traumatiske amputasjoner, ytre livstruende blødning, brannskader, etseskader)
 • Førstehjelp ved inhalasjonsskader (brannrøyk, silogasser eller andre giftige / irriterende / etsende gasser)
 • Førstehjelp ved elektriske skader
 • Organisering på større skadested (storulykke/mange skadde)
 • Akutte sykdomstilstander (hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, kramper, allergi, astma / pustevansker, etc)
 • Hjertestarter (DHLR) (2 timer)
 • Psykisk førstehjelp
 • Storøvelse (m/markører)

Bestill her 

Innlandet Førstehjelp - Jan Ingvoldstad
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!