Innlandet Førstehjelp

Gjør en forskjell - sørg for at dine ansatte kan redde liv - bestill et førstehjelpskurs idag

Gjør en forskjell og redd liv

Førstehjelp er den første hjelpen som alle kan gi ved akutt sykdom eller skade uten bruk av spesialutstyr. Den som trenger hjelpen kan være et familiemedlem, en venn, en kollega eller en fremmed - og det kan være et barn eller en voksen. Profesjonell akuttmedisinsk hjelp vil ikke alltid nå frem tidsnok, og det kan være helt avgjørende at vanlige folk gjenkjenner symptomer, varsler 1-1-3 og kan utføre livreddende førstehjelp. Befolkningen er derfor en særlig viktig aktør for økt overlevelse ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus. 

Når man undersøker sannsynligheten for om folk vil hjelpe i akutte situasjoner, ser man at villigheten er stor, men i godt over 50 % av tilfellene er folk så usikre på hva de skal gjøre eller så redd for å gjøre en feil som kan forverre situasjonen til pasienten, at de ikke tør å gjøre noe - og noen reagerer med handlingslammelse eller panikk. Mange opplever det som grusomt å stå i en situasjon og ikke vite hva man skal gjøre. Med kunnskap i førstehjelp vet man noenlunde hva man skal gjøre, og usikkerheten dempes betraktelig. 

Livslang læring: Førstehjelp er enkle tiltak som kan læres på ulike arenaer gjennom hele livet: i barnehagen, i grunn- og videregående skole, ved førerkortopplæringen, i arbeidslivet og i organisasjonslivet - i alle aldre. Når befolkningen gjentatte ganger møter et tydelig og gjenkjennelig budskap om hva som er riktige livreddende førstehjelpstiltak, er det mer sannsynlig at de vil føle seg trygge nok til å hjelpe i en kritisk situasjon, og at de vil huske hva de skal gjøre. 

Det er en nasjonal målsetting å øke førstehjelpskunnskapen i befolkningen slik at flest mulig:

 1. Kan gjenkjenne symptomer og tegn på tidskritiske skader eller sykdomstilstander, særlig:
  - Hjerteinfarkt og hjerneslag
  - Plutselig hjertestans (livløshet)
  - Alvorlige pusteproblemer eller plutselig pustestopp
  - Bevisstløshet med fare for usikre/ufrie luftveier
  - Alvorlige skader (f.eks. blødninger, indre skader, hodeskader)
 2. Tidlig forstår alvoret og varsler 1-1-3
 3. Kan utføre livreddende førstehjelp - om nødvendig. Dette innebærer å:
  - Sikre frie/åpne luftveier på bevisstløs pasient
  - Fjerne fremmedlegeme ved blokkerte luftveier
  - Starte hjerte- og lungeredning (HLR) ved livløshet
  - Stanse alvorlige ytre blødninger

Hvert år faller ca 4000 personer i Norge om pga plutselig og uventet hjertestans. Dette er ca 10 personer hver dag. Dersom hjertestansen er bevitnet og folk straks varsler 1-1-3 og starter god HLR, vil en slik innsats mer enn doble sjansen for å overleve - enda større om HLR raskt kombineres med bruk av en hjertestarter. Imidlertid er regelmessig repetisjon og øving (kurs) nødvendig både for å mestre god HLR og for effektiv bruk av hjertestarter (defibrillator). Dette handler selvsagt om ferdigheter, men også om å oppøve trygghet.  
Førstehjelpskurs: Hvordan gjenkjenne hjertestans, og hva som er god HLR og effektiv bruk av hjertestarter, vil både gjennomgås og øves på et førstehjelpskurs. 

Den vanligste årsaken til hjertestans hos voksne er akutt  hjertesykdom, særlig hjerteinfarkt. Dette er en alvorlig sykdom som rammer nær 15 000 personer hvert år i Norge. Alvorlig både fordi det gir en varig skade på hjertet og pga nokså stor risiko for hjertestans i minuttene og timene etter sykdomstart. Dersom man gjenkjenner symptomer og tegn på et hjerteinfarkt, gjenkjenner man samtidig faren for hjertestans. Tidlig varsling til 1-1-3 kan være helt avgjørende både for liv og livskvalitet for mange av disse pasientene. 
Førstehjelpskurs: Hva et hjerteinfarkt er og hvilke symptomer/tegn man kan forvente seg (som ofte varierer hos ulike mennesker) vil bli gjennomgått på et førstehjelpskurs. 

Hjerneslag er en akutt og alvorlig sykdom, og er en vanlig årsak til død, redusert livskvalitet og uførhet, særlig blant eldre. 1/3 blir avhengig av hjelp, og noen av disse er i institusjon. Sykdommen rammer 1 av 6 nordmenn i løpet av livet. Det er 11-12 000 nye tilfeller hvert år i Norge. For relativt få år siden var det ikke så mye man kunne gjøre i akuttfasen, men dette har endret seg drastisk. Dersom man gjenkjenner symptomer på hjerneslag og raskt varsler 1-1-3, har man startet en livreddende kjede av tiltak som kan redde både liv og livskvalitet til stadig flere pasienter. 
Førstehjelpskurs: Hva et hjerneslag er og typiske symptomer/tegn man kan forvente å finne (varierer hos ulike mennesker), vil bli gjennomgått på et førstehjelpskurs.

Ulykke og alvorlig skade: Hvert år trenger flere enn 500 000 mennesker i Norge legehjelp etter en ulykke eller annen alvorlig hendelse. Dette er omlag 1400 hver dag. Av disse vil ca 180 bli lagt inn på sykehus, og 6-7 vil dø. Noen av disse reddes eller kan bli reddet dersom de får kvalifisert førstehjelp av publikum. 
Førstehjelpskurs: Det å vite hva man skal gjøre for å hjelpe noen kan være den avgjørende faktoren for å redusere alvorlig forverring og minimere konsekvenser på en person som er skadet. De vanligste hendelsene som forårsaker skade er transportulykker (flest veitrafikkulykker), fallulykker (flest hjemmeulykker), klemskader, brannulykker, forgiftninger og selvskading. Ulike førstehjelpskurs har fokus på ulike typer skader. Et generelt kurs har fokus på skader ved "hverdagshendelser", mens andre har spesifikt fokus på skader som mest sannsynlig vil kunne skje på aktuelle arbeidsplass eller i f.eks. et idrettslag. 

Førstehjelpskurs

Som nevnt over vil kunnskap og ferdigheter i førstehjelp, helst regelmessig repetert og oppdatert, noen ganger være helt avgjørende for overlevelse eller reduksjon av risiko for forverring og komplikasjoner pga sykdom eller skade. Dette er kompetanse som alle voksne borgere, og gjerne barn, bør ha - og følgelig er førstehjelpskurs noe man anbefaler at alle investerer noen få timer på. Man vet aldri når innsatsen trengs. Mange tenker at "jeg kommer da aldri opp i en slik situasjon" eller at "andre kan sikkert førstehjelp". Vi forsikrer ikke huset fordi det vil brenne, men fordi det kanskje kan skje. Vi bør gå førstehjelpskurs av samme grunn - kanskje får vi bruk for kunnskapen en dag. Det kan være en du er glad i som trenger din hjelp - raskt!

I jobbsammenheng vil regelmessig trening i førstehjelp kvalitetssikre nødvendige ferdigheter blant kollegene og bidra til et tryggere arbeidsmiljø. Dette gjelder generelt fordi akutt sykdom kan ramme hvem som helst og når som helst, men særlig på arbeidsplasser med større fare for alvorlige ulykker. Arbeidstilsynet anbefaler at alle arbeidsplasser har et passende antall utdannede førstehjelpere, og at førstehjelpkunnskapene gjenoppfriskes med 1-2 års mellomrom. Ideelt bør alle ansatte tilbys kurs av sin arbeidsgiver. 

En presentasjon av de ulike førstehjelpskursene jeg tilbyr finner du her.

Gå til toppen.

Innlandet Førstehjelp - Jan Ingvoldstad
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!